Den daňové svobody

Den daňové svobody připadá v roce 2015 podle výpočtů Liberálního institutu na 5. června, v roce 2014 to bylo 10. června. Češi tak budou na stát v roce 2015 pracovat 155 dní, což je nejméně od roku 2000. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu.

Ředitel Liberálního institutu Petr Koblovský uvedl, že za dřívějším dnem daňové svobody je v roce 2015 především rostoucí ekonomika. Díky tomu klesne počet pracovních dní, které musí Češi odpracovat na pokrytí rostoucích státních výdajů.

Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhla Jižní Korea, kde si v roce 2015 připomněli den daňové svobody 1. května. Češi mohou nižší celkové daně závidět také obyvatelům Švýcarska, Spojených států, Estonska, Slovenska i Polska. Všude tam stát méně přerozděluje prostředky svých obyvatel, a není tudíž nutné na pokrytí výdajů veřejných institucí pracovat tak dlouho. Hůře než Česko jsou na tom například Finsko, Dánsko, Švédsko nebo Francie.

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody v roce 2015 na 22. června, o tři dny dříve než v roce 2014.

Den daňové svobody v ČR podle Liberálního institutu:

rok 2000 - 6. června
rok 2001 - 7. června
rok 2002 - 11. června
rok 2003 - 12. června
rok 2004 - 15. června
rok 2005 -14. června
rok 2006 - 14. června
rok 2007 - 11. června
rok 2008 - 7. června
rok 2009 - 13. června
rok 2010 - 18. června
rok 2011 - 15. června
rok 2012 - 9. června
rok 2013 - 11. června
rok 2014 - 10. června
rok 2015 - 5. června

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!