Deset nových tendrů Evropské komise

 

Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC), vyhlásila v rámci 2. akčního programu Společenství pro zdraví 10 nových veřejných zakázek (tendrů)
 
1) tendr na pomoc EAHC v uzavírání rámcových smluv a znovu otevírání některých tendrů, pomocí zpracování zpráv a ekonomických analýz
termín podání přihlášek: 24. května

2) tendr na dodání služeb z oblasti posilování role pacientů a řízení chronických onemocnění
termín podání přihlášek: 7. června

3) tendr na zpracování analýzy nákladové efektivity zdravotnických systémů napříč EU
termín podání přihlášek: 7. června

4) tendr na dodání přehledu o národních úpravách nakládání s elektronickými zdravotními záznamy v členských státech EU a o jejich vzájemné provázanosti v rámci poskytování přeshraniční péče
termín podání přihlášek: 7. června

5) tendr na dodání přehledu profesního vývoje a celoživotního vzdělávání zdravotních pracovníků v EU
termín podání přihlášek: 7. června

6) tendr na analýzu efektivnosti zaměstnávání a udržení zaměstnanců ve zdravotnickém sektoru
termín podání přihlášek: 7. června

7) tendr na podporu pilotní studie spolupráce v oblasti HTA, především v raných fázích vývoje nových zdravotnických prostředků
termín podání přihlášek: 7. června

8) tendr na podporu politik zaměřených na tabákové výrobky
termín podání přihlášek: 24. května

9) tendr na dodání analýzy a studie proveditelnosti o evropského systému sledovatelnosti tabákových výrovnků a jejich bezpečnostních prvků
termín podání přihlášek: 7. června

10) tendr na podporu efektivnějšího využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti zdraví
termín podání přihlášek: 7. června
 

Bližší informace o vyhlášených zakázkách naleznete na stránkách EAHC zde.
Obecné informace o zakázkách vyhlašovaných v rámci 2. akčního programu Společenství naleznete na našich webových stránkách v sekci "Podmínky účasti, finanční mechanismy".

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!