Dotační program „Protidrogová politika MZ pro rok 2014“.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační program „Protidrogová politika MZ pro rok 2014“.

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2013, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014.

Jedna organizace předkládá vždy jeden projekt, v rámci kterého jsou předložené všechny služby, na které organizace požaduje dotaci.

Více informací včetně formulářů na http://www.mzcr.cz/dokumenty/formulare-a-metodika-pro-rok-2014_8104_1.html

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!