DRG Restart

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) připravuje pro nemocnice i pacienty zásadní změnu ve financování akutní nemocniční péče. Místo paušálů budou mít nemocnice od zdravotních pojišťoven platby za diagnózu DRG. Sjednotí se výše úhrad a toky peněz se zprůhlední. Péče bude podle něj dostupnější. Nemocnice už by neměly pacienty odmítat s odkazem na to, že jim ji zdravotní pojišťovny nezaplatí.

Nový systém by měl být naplno zaveden od roku 2018. Vláda ČR schválila, že přípravu uhradí z evropských peněz. Rok 2015 byl prvním rokem příprav. Cca 120 miliard korun, které nemocnice ročně dostávají za péči od zdravotních pojišťoven, bude spravedlivě rozděleno.

MZ ČR chce, aby nemocnice dostaly spravedlivě zaplaceno za to, co vykonávají. Podmínkou toho je, aby se připravil úhradový systém, který bude odrážet reálné náklady většiny českých nemocnic. MZ ČR bude na odborné konferenci diskutovat o vývoji DRG se zástupci nemocnic, zdravotních pojišťoven a krajů.

Pro pacienta to bude znamenat, že jeho léčba bude zaplacena tak, aby nebyl v nemocnici odmítán s tím, že od zdravotní pojišťovny nedostane dostatečně zaplaceno. Zároveň to bude znamenat, že v každé nemocnici bude léčba postupovat podle stejného standardu a bude stejně hrazena.

MZ ČR k dosavadnímu postupu projektu DRG Restart uvedlo, že je ustavena síť čtyř desítek nemocnic, které změní systém svého ekonomického vykazování, aby data byla srovnatelná. Ministerstvo přichystalo legislativní změny, například v Poslanecké sněmovně PČR je novela o ustavení Národního zdravotního informačního systému, která umožní, aby statistici nahlíželi do dat zdravotních pojišťoven, což zatím nemohli.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., tvůrce a garant projektu DRG Restart, uvedl, že pokud se ekonomický restart podaří, bude to pro pacienta znamenat vytvoření datových zdrojů, které mu umožní hodnotit výkonnost jednotlivých nemocnic a prohlížet si výsledky péče na webu. Dále by to mělo vést k rozhodnutím, která zvýší dostupnost péče.

 

 

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!