Ebola v Africe

Podle posledních dostupných údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 8. října 2014 je ke dni 5. října 2014 v státech západní Afriky s přetrvávajícím intenzivním plošným šířením nákazy (Libérie, Sierra Leone, Guinea) evidováno celkem 8011 případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) onemocnění horečkou Ebola, včetně 3857 úmrtí.

Počty registrovaných případů v státech západní Afriky s přetrvávajícím intenzivním plošným šířením nákazy:

 • Libérie: 3924 případů, z toho 2210 úmrtí;
 • Sierra Leone: 2789 případů, z toho 879 úmrtí;
 • Guinea: 1298 případů, z toho 768 úmrtí.

Počty registrovaných případů v Nigérii, Senegalu a ve Spojených státech severoamerických – zemích s iniciálním případem (případy) a s lokalizovaným přenosem Eboly:

 • Nigérie: 20 případů, z toho 8 úmrtí;
 • Senegal: 1 případ (nákaza importována z Guineje), 0 úmrtí;
 • USA: 1 případ (nákaza importována ze západní Afriky), 0 úmrtí; v USA je sledováno celkem 48 kontaktů s nemocným.
 • V Nigérii a Senegalu uplynula maximální doba, po kterou je nutné kontakty s nemocnými Ebolou sledovat, v daných souvislostech nebyl zaznamenán žádný další případ nákazy.

Ve zprávě WHO ze dne 8. října 2014 není komentováno laboratorně potvrzené onemocnění Ebolou zdravotní sestry ve Španělsku, která se nakazila při ošetřování pacientů s Ebolou, repatriovaných z Afriky do Španělska.

Rizika a doporučená opatření ve vztahu k mezinárodnímu cestování:

 • V zasažených zemích provádět screening všech osob opouštějících mezinárodní letiště, námořní přístavy a hlavní pozemní hraniční přechody a kontrolovat zde přítomnost osob trpících nespecifikovanou horečnatou nemocí, jejíž příznaky odpovídají potenciální nákaze virem Ebola.
 • Zamezit mezinárodním cestám osob nakažených Ebolou nebo jejich kontaktům, s výjimkou případů, kdy je cesta součástí řádné zdravotnické evakuace.
 • Vstupní screening v zemích EU není nákladově efektivní a může připadat v úvahu pouze v případě přímých letů ze zasažených zemí, pokud neexistují důkazy o provedení účinného screeningu při odjezdu.
 • Všichni cestující, kteří opouštějí oblast nebo kteří přijedou do oblasti, kde se nákaza virem Ebola vyskytuje, by měli být informováni v místech vstupu (např. letiště, přístavy pozemní přechody), o potenciálním riziku onemocnění Ebolou a o způsobech minimalizace rizika nákazy. Vracející se návštěvníci z postižených oblastí by měli být upozorněni, že pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění (horečka, slabost, bolest svalů, bolest hlavy, nevolnost, bolest v krku, zvracení, průjem nebo krvácení) do tří týdnů po návratu nebo pokud mají podezření, že byli vystaveni viru Ebola (např. dobrovolníci, kteří pracovali v prostředí zdravotní péče) v postižených oblastech, by měly vyhledat rychlou lékařskou pomoc a upozornit na cestovní anamnézu.
 • Riziko nákazy virem Ebola pro turisty nebo obchodníky při návštěvě postižených oblastí je extrémně nízké. Přenos vyžaduje přímý kontakt s krví, sekrety, orgány, nebo jinými tělními tekutinami infikované osoby nebo zvířete.
 • Riziko pro cestující za účelem návštěvy přátel a příbuzných v postižených zemích je podobně nízké, pokud cestující nemá přímý fyzický kontakt s infikovanou osobou nebo zvířetem. 
 • WHO i nadále doporučuje členským zemím pečlivou surveillance nákaz s podobnou symptomatologií jaká je u Eboly.

WHO i nadále doporučuje neomezovat mezinárodní cestování a obchod.

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!