Ebola v Africe

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 24. června 2015 je v státech západní Afriky s intenzivním plošným šířením nákazy (Guinea, Libérie, Sierra Leone) evidováno celkem 27.443 případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) onemocnění hemoragickou horečkou Ebola, včetně 11.207 úmrtí.

Počty registrovaných případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) a epidemiologická situace v státech západní Afriky s intenzivním plošným šířením nákazy:

  • Libérie: 10.666 případů, z toho 4.806 úmrtí;
  • Sierra Leone: 13059 případů, z toho 3 928 úmrtí;              
  • Guinea: 3.718 případů, z toho 2.473 úmrtí.

Podle zprávy WHO bylo v týdnu do 21. června 2015 z postižených zemí západní Afriky hlášeno celkem 20 nových potvrzených případů onemocnění Ebolou (Guinea 12, Sierra Leone 8). V Guineji bylo hlášeno 12 případů ze 4 krajů (Boke, Conakry, Dubreka a Forecariah). V Sieře Leone bylo hlášeno 8 případů z 3 okresů (Kambia, Port Loko a Freetown). Ačkoli případy byly hlášeny ze stejných krajů v Guineji za poslední 3 týdny, plocha aktivního přenosu v rámci těchto prefektur se změnila a v několika případech se rozšířila. V severní prefektuře Boke, který hraničí Guinea-Bissau, hlavní pozornost přenosu přešla od prefektury Kamsar k více urbanizované prefektuře Boke.

V porovnání s Guineou, byl přenos v Sieře Leone více geograficky omezený během posledních 3 týdnů.

Do současné doby celkem 7 států hlásilo případ (případy) Eboly importované ze zemí s plošným a intenzivním přenosem nákazy: Mali, Nigérie, Senegal, Španělsko, USA, Velká Británie a Itálie. 

Rizika a doporučená opatření ve vztahu k mezinárodnímu cestování

  • V zasažených zemích provádět screening všech osob opouštějících mezinárodní letiště, námořní přístavy a hlavní pozemní hraniční přechody a kontrolovat zde přítomnost osob trpících nespecifikovanou horečnatou nemocí, jejíž příznaky odpovídají potenciální nákaze virem Ebola.
  • Zamezit mezinárodním cestám osob nakažených Ebolou nebo jejich kontaktům, s výjimkou případů, kdy je cesta součástí řádné zdravotnické evakuace.
  • Všichni cestující, kteří opouštějí oblast nebo kteří přijedou do oblasti, kde se nákaza virem Ebola vyskytuje, by měli být informováni v místech vstupu (např. letiště, přístavy pozemní přechody), o potenciálním riziku onemocnění Ebolou a o způsobech minimalizace rizika nákazy. Vracející se návštěvníci z postižených oblastí by měli být upozorněni, že pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění (horečka, slabost, bolest svalů, bolest hlavy, nevolnost, bolest v krku, zvracení, průjem nebo krvácení) do tří týdnů po návratu nebo pokud mají podezření, že byli vystaveni viru Ebola (např. dobrovolníci, kteří pracovali v prostředí zdravotní péče) v postižených oblastech, by měly vyhledat rychlou lékařskou pomoc a upozornit na cestovní anamnézu.
  • Riziko nákazy virem Ebola pro turisty nebo obchodníky při návštěvě postižených oblastí je extrémně nízké. Přenos vyžaduje přímý kontakt s krví, sekrety, orgány, nebo jinými tělními tekutinami infikované osoby nebo zvířete.
  • Riziko pro cestující za účelem návštěvy přátel a příbuzných v postižených zemích je podobně nízké, pokud cestující nemá přímý fyzický kontakt s infikovanou osobou nebo zvířetem. 
  • WHO i nadále doporučuje členským zemím pečlivou surveillance nákaz s podobnou symptomatologií jaká je u Eboly.
  • WHO i nadále doporučuje neomezovat mezinárodní cestování a obchod.

 

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!