Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vypisuje veřejnou zakázku - název: Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy.

Lhůta pro podání nabídky: 10. 9. 2014

Předmětem zakázky jsou služby spočívající ve zpracování evaluace dopadů a dobré praxe Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) na základě případových studií a jejich meta-analýzy.

Předmětem plnění zakázky je hloubkové vyhodnocení skutečných dopadů vybraných projektů z různých oblastí podpory OP LZZ na základě případových studií vč. terénních šetření, souhrnné vyhodnocení (meta-analýza) všech těchto případových studií OP LZZ, dále rovněž identifikace příkladů nejlepší, dobré a neosvědčené praxe (viz níže) a formulace doporučení pro nastavení projektů v rámci OP Zaměstnanost pro programové období 2014-2020.

Za účelem zpracování evaluace je uchazeč povinen zpracovat případové studie vybraných projektů OP LZZ ukončených během roku 2014 a 2015. Uchazečem zpracované případové studie společně s případovými studiemi projektů OP LZZ, které byly zpracovány v letech 2011-2013 v rámci zakázek zadavatele, je uchazeč následně povinen podrobit meta-analýze, v rámci které vyhodnotí:
- nejčastější dopady vybraných projektů a posoudí míru úspěšnosti jednotlivých vybraných projektů;
- faktory mající vliv na pozitivní a negativní dopady vybraných projektů;
- překážky bránící pozitivním a negativním dopadům vybraných projektů.

Předmětem plnění zakázky je, z metodologického hlediska, zpracování nekontrafaktuální dopadové evaluace, zkoumající dopady vybraných projektů nikoliv pomocí srovnávací či kontrolní skupiny, ale pomocí hloubkových případových studií s využitím smíšené (kvalitativní i kvantitativní) výzkumné metodologie a meta-analýzy obsahu případových studií.

Předmět plnění zakázky se vztahuje k vybraným projektům z různých oblastí podpory OP LZZ (OP LZZ je jedním z operačních programů financovaných v období 2007-2013 z Evropského sociálního fondu (ESF). Detailní informace o OP LZZ jsou k dispozici na https://www.esfcr.cz.

Veřejná zakázka je financována z projektu technické pomoci OP LZZ „Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ 2008-2015“, reg. č. projektu CZ.1.04/6.1.00/09.00016.

Předmět veřejné zakázky: služby

Druh zadávacího řízení: do 2 mil. Kč bez DPH
Datum zveřejnění: 22. 8. 2014
Stav plnění: běží lhůta pro podání nabídek
Zadávací dokumentace ke stažení:*
ZD_PS_2014-2015_P1_Navrh_smlouvy.pdf
ZD_PS_2014-2015_P2_CP_o_splneni_zakladnich_kvalifikacnich_predpokladu_(vzor).pdf
ZD_PS_2014-2015_P3_Kryci_list_nabidky_final.pdf
ZD_Pripadove_studie_2014-2015.pdf

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!