Evropský imunizační týden 2014

Světová zdravotnická organizace (WHO) je organizátorem Evropského imunizačního týdne 2014 - Imunizace pro život.

Kampaň proběhne ve dnech 22.-26. dubna 2014.  Evropský imunizační týden je zaměřen  na prevenci infekčních onemocnění, kterým lze předcházet očkováním. Cílem akce je zvýšení proočkovanosti populace, zvýšení povědomí veřejnosti o významu očkování a zvýšení informovanosti o dostupnosti vakcín proti jednotlivým nemocem.

Hlavní poselství kampaně zní: „Imunizace každého dítěte je životně důležitá pro prevenci onemocnění a pro ochranu života.“

Aktivity v Evropském regionu WHO se zaměří na všechny věkové skupiny. Například rodičům budou připomínat, aby nechali očkovat své děti, ale také budou zdůrazňovat jejich vlastní prevenci a předcházení onemocnění v průběhu celého života.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP uvedl, že prevence je obecně považována za účinnější než následná léčba. Očkování prokazuje po mnoho desítek let svůj vysoký populační dopad, neboť vedle chlorování vody patří k nejúčinnějším preventivním veřejně-zdravotnickým opatřením v historii.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!