Evropský týden testování na HIV

Evropský týden testování na HIV proběhne od 20. do 27. listopadu 2015 a všem zájemcům zpřístupní  bezplatný test. Evropská akce se koná potřetí, v roce 2015 se poprvé bude testovat také na žloutenku B a C, v Česku na 61 místech. S testováním je spojeno i poradenství a osvěta o ochraně před nákazou nemocí, která se přenáší hlavně sexem.

Ve světě je 37 miliónů HIV pozitivních. V Česku bylo od počátku testování v roce 1985 potvrzeno 2567 HIV nákaz, z toho u 450 lidí propukla nemoc AIDS. Dlouhodobě patřilo Česko k zemím nejméně zasaženým, po poklesu státních dotací na prevenci se ale trend začal měnit a v posledních letech přibývá ročně kolem 230 nových případů. Lékaři v Česku do konce října 2015 evidovali 213 nových pacientů s virem HIV.

Ještě před šesti lety bylo v ČR podle dat Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS zhruba o 1000 HIV pozitivních méně. Příčinou zvýšeného počtu je podcenění prevence, která souvisí i s nedostatečnou osvětou.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) pro rok 2015 vyčlenilo na prevenci 11 miliónů korun a pro rok 2016 počítá s 19 milióny Kč.

Z dotací bylo v roce 2015 otevřeno šest nových poraden, celkový jejich počet tak stoupl z 23 na 29. V roce 2016 by mělo být otevřeno dalších šest poraden. Vedle testování se poradny zaměří i na osvětu. Její důležitost potvrdil průzkum Státního zdravotního ústavu (SZÚ) mezi žáky sedmých až devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Průzkumem byly zjištěny hlavní znalostní mezery, například chybné určení doby, kdy si zajít na test po rizikovém kontaktu. Zároveň žáci neznali pojem profylaxe, tedy jak onemocnění předcházet.  Jen polovina žáků věděla, že se HIV nepřenáší společným užíváním toalety a třetina si myslí, že hormonální antikoncepce je ochrání před HIV infekcí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!