Familiární hypercholesterolemie

V sídle Evropského parlamentu v Bruselu proběhlo 20. října 2015 setkání evropských politiků s pacienty trpícími dědičně podmíněným vysokým cholesterolem v krvi – tzv. familiární hypercholesterolemií. V evropské populaci žije přitom více než 4,5 milionu pacientů trpících touto chorobou. Společným setkáním, pod názvem Call to Action, byl odstartován boj proti tomuto závažnému a v populaci velmi častému onemocnění. Na setkání nechyběli ani zástupci pacientů z České republiky.

Pacienti s familiární hypercholesterolemií jsou předčasně ohroženi důsledky této choroby – srdečními infarkty a mozkovými mrtvicemi. Mají rovněž významně vyšší riziko, že na cévní příhody zemřou. U neléčených pacientů dochází k předčasnému rozvoji aterosklerózy, která často vede k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici již mezi 20. a 45. rokem života. Pokud se familiární hypercholesterolemie nediagnostikuje a neléčí včas, do padesáti let věku dostane srdeční infarkt 50 % mužů s tímto onemocněním a do šedesáti let jej dostane 30 % žen.

Zástupci evropských pacientských sdružení se proto na půdě Evropského parlamentu sešli s evropskými politiky a odborníky z řad kardiologů, aby upoutali pozornost k familiární hypercholesterolemií a vyzvali ke vzájemné spolupráci. Ta by se měla odrazit ve zlepšení diagnostiky a léčby onemocnění, protože familiární hypercholesterolemie je dosud v běžné populaci nedostatečně podchycena a významně přispívá k tomu, že v Evropě musí být ročně vynaloženo 196 miliard EUR na léčbu srdečně-cévních onemocnění, uvádí MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., vedoucí projektu MedPed ČR, který se již 15 let věnuje vyhledávání osob postižených familiární hypercholesterolemií a jejich časné léčbě, a to pomocí více než šedesáti odborných center po celé republice. Projekt MedPed zastřešuje Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT) sdružující lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Odhaduje se, že familiární hypercholesterolemií trpí na celém světě více než 34 milionů osob, diagnostikováno je ale méně než 1 % z nich. Pokud ale není toto onemocnění odhaleno a léčeno včas, ohrožuje své nositele srdečními infarkty a mozkovými mrtvicemi už v mladém věku. Cílem setkání na půdě Evropského parlamentu bylo hledat cesty, jak podpořit rozvoj screeningových programů a bezodkladně připravit celoevropskou strategii pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění u vysoce rizikových osob, kam pacienti s familiární hypercholesterolémií jednoznačně patří.

Setkání svou přítomností podpořili také zástupci pacientských sdružení z deseti evropských zemí včetně České republiky, v níž už druhým rokem funguje pacientský spolek Diagnóza FH. Cílem spolku je podpora pacientů se zaměřením na informovanost o této nemoci a na motivaci ke zdravému životnímu stylu. Politici a další osobnosti, které mají pravomoc rozhodovat, by měli být informováni o hrozbách familiární hypercholesterolemie a o tom, jakými způsoby jim čelit. V případě familiární hypercholesterolémie je klíčová včasná diagnostika. Jen tak je možné předejít dramatickým následkům v podobě kardiovaskulárních onemocnění.

Česká republika v současnosti patří v detekci a léčbě osob s familiární hypercholesterolémií ke světové špičce. A to především díky projektu MedPed, který v České republice je činný již více než 15 let a zaštiťuje ho ČSAT. Projektu MedPed se podařilo vybudovat síť 63 specializovaných lékařských pracovišť, která se zaměřují právě na vyhledávání a intenzivní léčbu osob s familiární hypercholesterolémií.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!