Financování veřejných služeb

Mezinárodní konference zaměstnavatelů sektoru veřejných služeb, která se konala dne 9. 12. 2015, byla zahájena paní rektorkou VŠFS Dr. Bohuslavou Šenkýřovou a panem Ing. Jiřím Horeckým, Ph.D., MBA – prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Této mezinárodní konference se aktivně zúčastnili dva zahraniční hosté - paní profesorka Gabriela Korimová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a paní Valeria Ronzitti ze sdružení CEEP Europe.

Cílem konference bylo diskutovat zejména aktuální témata v oblasti veřejných služeb:

  • Financování VS
  • Dostupnost veřejných služeb
  • Funkce státu v poskytování VS
  • Trendy ve vývoji VS v evropském kontextu, jejich implementace do praxe
  • Sociální modely a možné modely financování VS
  • Financování VS v Evropě

Konference splnila svůj účel, byly předneseny zajímavé příspěvky. Účastníci reagovali podnětnými dotazy a doporučeními pro budoucnost. Toto téma je stále aktuální, neboť veřejné služby jsou nezbytnou součástí každé moderní společnosti a jedním z pilířů moderního státního uspořádání. Veřejné služby zřizuje, deleguje či zadává stát k zajištění základních potřeb obyvatel, k rozvoji státu a podpory kvalitního života. Veřejné služby využívá ve svém životě každý občan české republiky. Veřejné služby jsou zárukou zdravého, bezpečného, sociálního, kulturního, mobilní a spokojeného života.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!