Fond dalšího vzdělávání

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a měkkých dovednostech zajišťuje po celé České republice Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR déle než pět měsíců a je pro ně zdarma. Celková částka určena na školení finanční gramotnosti činí 120 milionů Kč.

Hlavní myšlenkou projektu SEKO - „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ je poskytnout informace o finanční gramotnosti těm, kteří je nejvíc potřebují. Proto byla vybrána cílová skupina lidí dlouhodobě evidovaných na úřadu práce. Právě oni se kvůli nedostatku finančních prostředků mohou snažit vyrovnat se svou situací tím, že si vezmou úvěry, které později nejsou schopní splácet, a tak se dostanou do dluhové pasti. Posláním projektu je tedy seznámit nezaměstnané s tím, jak se vyhnout nepříjemným dopadům případného nesplácení závazků, jak se naučit sestavovat rodinný rozpočet, jak začít šetřit, kam se obrátit o pomoc či jak o penězích přemýšlet.

Kromě toho je do základního kurzu zařazená i výuka měkkých dovedností, která má uchazečům o práci pomoci při hledání práce, psaní životopisu nebo s komunikačními dovednostmi, jež mohou uplatnit při přijímacím pohovoru. Toto základní školení je koncipované tak, aby se lidé z různých sociálních skupin dokázali naučit zacházet s penězi a vycházet s tím, co mají. Celý kurz je zdarma.

Projekt má přesah i do budoucnosti. Z absolventů základního školení organizátoři vyberou účastníky splňující předem daná kritéria vzdělání a předchozí praxe, kteří budou moci absolvovat rekvalifikační kurz Konzultant pro prevenci předlužení v osobních financích a Lektor dalšího vzdělávání. Kapacita kurzu základního školení je až 35 tisíc osob, kapacita kurzů Konzultant a Lektor je 360 osob.

Dalším prvkem, který zůstane i po dokončení projektu, jsou webové stránky www.zivot-bez-dluhu.cz. Už nyní je na nich více než stovka článků s radami, jak se pohybovat ve světě financí. Články jsou psané jednoduše a srozumitelně, jsou doplněné konkrétními příběhy ze života a nyní vznikají i instruktážní krátká videa s tématikou finanční gramotnosti. Na webu je k nalezení řada rad, které poslouží a pomohou nejen frekventantům kurzů, ale i široké veřejnosti. Dalším výstupem projektu bude i brožura „Život bez dluhů“ obsahující nejen praktické informace z oblasti finanční gramotnosti, ale také příběhy ze života a důležité odkazy. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu a poběží do června 2015.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!