Gender pay gap a audit diverzity

Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i. a Oddělení rovných příležitostí a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pořádají seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky.

Termín: 20. 11. 2014 od 9 hod
Místo: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, zasedací místnost Klub

Program:
9.00 Zahájení semináře - Alena Křížková, Michaela Marksová
9.30 Podpora genderové rovnosti na Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - Katharina Greszczuk
10.00 Logib-D: zhodnocení gender pay gap na úrovni organizace - Jörg Schmidt
          The Logib webtool / Frank Behrmann
10.45 Diskuse
11.15 Přestávka
11.30 Výsledky analýzy gender pay gap na MPSV ČR - Alena Křížková / Frank Behrmann
11.45 Audit diverzity na MPSV - Hana Maříková
12.15 Diskuse
13.00 Závěr semináře

Diverzita představuje různorodost na straně zaměstnanců i klientů, jde zejména o různorodost z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti.
Řízení diverzity je strategický řídící přístup zaměřený na uvážlivé využívání různorodosti osob a organizačního prostředí. Jeho cílem je vytvořit strukturální a sociální podmínky, ve kterých mohou všichni zaměstnanci rozvíjet své schopnosti a dosáhnout optimálního výkonu k užitku všech zainteresovaných stran a ke zvýšení úspěchu organizace .
Výzkumy ukazují, že diverzita má pozitivní dopady na socio-ekonomické výsledky, pokud je doprovázena podporou slaďování pracovního a soukromého života zaměstnaných osob.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!