Generační tandem

Celkem 35 uchazečů o zaměstnání získalo novou práci díky projektu, který pilotně běží od 1. 3. 2014 pod názvem „Generační tandem – podpora generační výměny“ v Karlovarském, Středočeském a Olomouckém kraji. Zatím se do něj zapojilo 29 zaměstnavatelů. Dalších 94 jich projevilo zájem o vstup do programu a nabídlo 128 pracovních míst. Úřad práce ČR (ÚP ČR) poskytl firmám příspěvky na mzdy zaměstnanců v celkové výši téměř 300 tis. Kč.

Podstatou projektu je společné sdílení pracovního místa. V praxi to znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje na jedné pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň je v evidenci ÚP ČR jako zájemce o zaměstnání, a zaměstnanec mladší 30 let, který je v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR.

Úřad práce ČR pak může společnosti přispět dvěma způsoby - příspěvkem na společensky účelné pracovní místo (SÚPM) a příspěvkem na udržení zaměstnance. Oba mohou dosáhnout výše až 24 000 Kč měsíčně a firma je může pobírat po dobu 6 – 12 měsíců.

Zaměstnanci přijatí v rámci projektu se nejčastěji „dělí o místo“ v administrativě, účetnictví, výzkumu, zemědělství, strojírenství, v dělnických profesích, ve zdravotnictví, bezpečnosti, obchodu nebo sociálních službách.

Nejvíce účastníků, jak z řad uchazečů o zaměstnání – 20, tak i zaměstnavatelů – 16 je ve Středočeském kraji. ÚP ČR přispěl podnikům v tomto regionu na mzdy celkem 223 874 Kč. Zájem o projekt je i v Olomouckém kraji. Dosud tam do něj vstoupilo 16 evidovaných uchazečů o zaměstnání a 12 zaměstnavatelů. ÚP ČR vyplatil firmám v tomto kraji 76 080 Kč. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlovarském kraji hlásí prozatím 1 uchazeče a 1 zaměstnavatele, kteří už do programu vstoupili. S dalšími 10 společnostmi, u kterých by mohlo být k dispozici až 10 pracovních míst, zástupci ÚP ČR jednají.

Program poběží do 31. 10. 2015. Celkem by do něj mělo vstoupit minimálně 110 lidí v předdůchodovém věku (stávající zaměstnanci u zaměstnavatele) a 110 mladých uchazečů o zaměstnání.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!