Grantová výzva Nadačního fondu AVAST

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo informaci od Nadačního fondu AVAST o grantové výzvě, která je zaměřena na paliativní péči a zlepšení péče o umírající v ČR.

AVASTipendium pro lidský mozek je společný vzdělávací stipendijní program iniciovaný Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný Nadačním fondem AVAST.

Program je určen na podporu rozvoje léčby a výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku a dále zejména:

  • ke zvyšování profesionality mladých odborníků studujících příčiny vzniku a vývoj Alzheimerovy choroby a podobných neurodegenerativních onemocnění mozku i všech ostatních vědních i aplikovaných oborů zabývajících se těmito onemocněními;
  • na vývoj v oblasti neurovědních oborů, s preferencí výzkumných aktivit v odvětvích, která se zabývají Alzheimerovou chorobou a která dosud nejsou v ČR rozvíjena vůbec či jen marginálně;
  • jako podpůrný iniciační a motivační nástroj stimulující výzkumnou aktivitu studentů, doktorandů a mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění;
  • nepřímo i k rozvoji mezinárodní spolupráce v daných oborech.

Více informací v příloze.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!