Hlavní sestra - Nemocnice Znojmo

Ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce hlavní sestra.

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v souladu se zák. č. 96/2004 Sb.
  • praxe ve vedoucí funkci ve zdravotnictví
  • praxe ve vedení týmu zaměstnanců
  • řídící a organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost
  • občanská a morální bezúhonnost.

Písemnou přihlášku doplněnou

  • osobním dotazníkem (dotazník ke stažení z internetových stránek nemocnice www.nemzn.cz / Pracovní příležitosti / Výběrové řízení),
  • výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
  • návrhem koncepce ošetřovatelské péče,
  • životopisem a doklady o dosaženém vzdělání (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo),
  • čestným prohlášením a osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. (pokud nebylo doloženo dříve)

nutno zaslat do 31. 5. 2015 na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Ředitelství, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!