Jak zlepšit kvalitu evropského zdravotnictví?

Poslanci Evropského parlamentu přijali 19. května 2015 návrh zprávy z vlastní iniciativy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Zpravodajem je italský poslanec Pienicola Pedicini a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin návrh jednohlasně schválil na svém zasedání 14. dubna 2015. Zpráva se poměrně široce věnuje aktuálním problémům v evropském zdravotnictví.

Zpráva mimo jiné apeluje na stanovení kvantitativních cílů při snižování spotřeby antibiotik a vyzývají k podpoře zavádění systémů eHealth a mHealt s cílem zvýšit kvalitu poskytované péče a bezpečnost pacientů. Poslanci upozorňují také na potřebu zlepšení pracovního prostředí zdravotníků a na propagaci léčby v domácím prostředí, což je příjemnější pro pacienta a zároveň nezatěžuje zdravotnická zařízení.

Důležitým krokem je také výzva Komisi a členským státům, aby podporovaly zavedení evropského loga stanoveného prováděcím nařízením č. 699/2014 za účelem řádné identifikace internetových lékáren, které prodávají veřejnosti léky na dálku, a ochrany spotřebitelů před nákupem padělaných léků, které jsou často zdraví nebezpečné.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!