Jiná výše úhrad

Zdravotní pojišťovny mohou dojednat s lékaři či nemocnicemi i jinou výši úhrad, než stanoví úhradová vyhláška. Rozdíly ale musejí zdůvodnit.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) to uvedlo v souvislosti se zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle této zprávy se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV) v 82 procentech případů vyhláškou neřídila. Úhrady za stejné zákroky se lišily.

Legislativa umožňovala a umožňuje odchýlit se od pravidel stanovených úhradovou vyhláškou, respektive úhradová vyhláška se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou jinak. Podmínkou je dodržet zdravotně pojistný plán a rozdíly zdůvodnit, například vyšším počtem ošetřených pacientů či geografickým umístěním.

V roce 2016 plánuje Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR vykonat v ZPMV kontrolu hospodaření a také kontrolu přijatých nápravných opatření.

Lepší kontrolu nad hospodařením zdravotních pojišťoven má podle MZ ČR přinést tzv. transparenční novela, která od 1. září 2015 zakotvuje povinné zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!