Klokánky dostanou dvacetimilionovou dotaci

Vláda rozhodla o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 milionů Kč Fondu ohrožených dětí, který provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Klokánek. Vláda ve svém usnesení uložila ministryni Michaele Marksové, aby potřebné finanční prostředky nalezla v rezervách Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Věřím, že nové vedení Fondu naplno využije takto mimořádnou podanou ruku státu, urovná svoje problémy a postupně splatí veškeré dluhy,“ vysvětlila účel dotace ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Vláda se situací Fondu ohrožených dětí (FOD) a zařízení Klokánek zabývala na svém zasedání 29. července 2015 a 20. srpna 2015, kdy přijala usnesení, v němž vzala na vědomí situaci FOD a konstatovala, že FOD již v minulosti obdržel dvě mimořádné dotace a že na provoz zařízení Klokánek je poskytován pravidelný státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Od té doby došlo k restrukturalizaci FOD, počet Klokánků se snížil po dohodě s kraji a z dluhu vůči ČSSZ již bylo uhrazeno 11 milionů Kč. Je tedy zřejmé, že s novým vedením se situace postupně stabilizuje a že tato navrhovaná dotace skutečně umožní další fungování FOD. Klokánky patří mezi celkem 71 zařízení, které v ČR poskytují pomoc ohroženým dětem.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!