Komise dohlédne na rekonstrukci FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole vyhlásila veřejnou zakázku na rekonstrukci a přístavbu polikliniky III. Předpokládaná hodnota zakázky činí 305,65 miliónů korun. Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslala Fakultní nemocnice v Motole do Úředního věstníku EU a do informačního systému podle zákona o veřejných zakázkách 15. září 2015.  Předmětem řízení je výběr dodavatele, který za ekonomicky nejvýhodnějších podmínek při dodržení předem stanovených kvalitativních požadavků a technických podmínek vymezených projektovou dokumentací zhotoví rekonstrukci a přístavbu polikliniky Fakultní nemocnice v Motole. V této části nemocnice je poskytována péče dětem od novorozeneckého věku do dospělosti z celé České republiky. Poliklinika je seskupením všeobecných i vysoce specializovaných ambulancí interních a operačních oborů s návazností na stejnooborovou část lůžkovou.

Termín pro podání nabídek byl stanoven na 3. prosince 2015 s tím, že s vítězným uchazečem by měla být uzavřena smlouva na plnění zakázky ve lhůtě 24 měsíců s předpokládaným zahájením stavebních prací v únoru roku 2016 a s předpokládaným ukončením realizace stavby v únoru roku 2018.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!