Komise vybrala pěstitele léčebného konopí v ČR

Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Lucie Šustková dne 18. 12. 2014 uvedla, že hodnotící komise doporučila vítězného uchazeče o pěstování léčebného konopí.

Jméno vítěze, vzhledem k nutným administrativním krokům, bude zveřejněno podle předpokladu do 23. 12. 2014. Vítěz by měl podle dostupných informací dodat na český trh 40 kilogramů léčebného konopí. Pacienti by tak už neměli být odkázáni na černý trh či vlastní výpěstky. Léčbu konopím povolil zákon od dubna 2014, a to na zmírnění obtíží u dospělých s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS.

Zajištění konopí pro české pacienty má na starosti Státní agentura pro konopí pro léčebné využití, která funguje v rámci SÚKL. Činnost Agentury zahrnuje udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci, případně zajišťuje jeho vývoz mimo území ČR. Dále plní podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách veškeré informační povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR a Policii ČR.

Komise vybírala ze čtyř uchazečů, kteří z původních 16 postoupili z prvního kola a splnili všechny podmínky pro pěstování konopí. Ve druhém kole se hodnotila cena, za niž uchazeč konopí zajistí.

Dne 16. 12. 2014 skončilo hodnocení cenových nabídek, podaných v rámci druhého kola nadlimitního výběrového řízení. Vzhledem k dalším administrativním krokům, spojeným s přípravou dokumentů stanovených zákonem o veřejných zakázkách, nelze výsledek blíže specifikovat. Po vyhotovení a rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude rozhodnutí na profilu zadavatele (egordion).

Hodnota vypsaného tendru je 4,2 miliony Kč. Celkem 40 kilogramů sušených částí marihuany by v přepočtu na povolené množství pro pacienta 30 gramů za měsíc mělo stačit pro 111 nemocných. Počet kilogramů je pevně daný, naproti tomu finanční hodnota může být i nižší, záleží na vítězné ceně. Podle dřívějšího vyjádření ředitele lékového ústavu Zdeňka Blahuty by smlouva s vítězem mohla být podepsána ještě v roce 2014.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!