Komora vyráží do boje proti nadbytečné administrativě

ČLK vyhlásila akci Stop zbytečné administrativě ve zdravotnictví. Vedle nedostatku lékařů a sester je právě administrativa největší překážkou k tomu, aby pacienti dostávali kvalitní péči. Prezident ČLK Milan Kubek vyzval zdravotníky, aby výboru pro bezpečnost pacientů hlásili, kdy jim administrativa bere čas určený k péči o nemocné.

Výzvu směřuje ČLK také k ministerstvu zdravotnictví a zákonodárcům, mají se zasadit o snížení objemu zdravotnické administrativy. "Cílem je získat více času pro pacienty. Narůstající byrokracie, obrovské množství administrativy a formalismu nám komplikuje práci a v některých případech dokonce brání v tom, abychom se o pacienty řádně starali," uvedl Kubek.

Výbor, který před nedávnem ustavila ČLK, bude s podporou právní kanceláře ČLK analyzovat jednotlivé platné i navrhované právní normy s ohledem na to, zda bezpečnost pacientů zvyšují či naopak snižují.

ČLK požaduje kritické zhodnocení přínosu akreditačních komisí, které prověřují kvalitu a bezpečnost zdravotnických zařízení. Podle Kubka se ve většině případů "limitně blíží nule".

"Místo, aby se sledovaly počty pádů v nemocnicích a hledala opatření, jak před nimi pacienty ochránit, sleduje se, zda nemocnice o pádech vedou evidenci. Podobně se musí vést evidence stížností, i když žádné stížnosti nejsou," doplnil koordinátor výboru pro bezpečnost pacientů Pavel Kubíček.

V nemocnicích by se podle něj ušetřil čas i tím, že se pro každého pacienta vypíše jedna dokumentace, nyní se vypisují dvě - lékařská a sesterská. Místo mnohastránkových informovaných souhlasů, jež pacienti nečtou, je přínosnější rozhovor pacienta s lékařem, který mu vše vysvětlí.

"Pacienti si právem stěžují, že lékaři stále více času hledí do papírů a počítače a že na lidský kontakt není čas," poznamenal Kubek.

Nemocnice podle něj nadměrně zatěžují povinnosti spojené s akreditací stvrzující kvalitu a bezpečnost péče. Akreditace přitom podle Kubka jsou jen "zlatým dolem" pro soukromé subjekty, které na nich "dojí" peníze.

Zdroj: ČTK

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!