Konference Efektivita a sociální služby II.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pořádá dne 13. února 2014 v aule Univerzity Hradec Králové konferenci Efektivita a sociální služby II.

Místo konání: Objekt společné výuky - budova A, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové www.podporaprocesu.cz/konference

Konference s názvem „Efektivita a sociální služby II.“ je zaměřena na dílčí výsledky individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Hlavní témata konference se budou týkat změn v typologii sociálních služeb, vývoje efektivity sociálních služeb a jejího financování.

Konference je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb a odborné veřejnosti.

Témata konference:

Dosavadní vývoj a budoucí směřování sociálních služeb.

Druhy služeb a jejich registrace.

Financování a plánování sociálních služeb

Zaměření workshopů konaných v rámci konference:

Praktický nácvik změny stávajících druhů služeb a návaznosti na další systémy.

Nové pojetí sociálních služeb a jeho promítnutí do konceptu kvality života a kvality.

Komplexní řešení pro sociální a další veřejné služby.

Nové pojetí kvalifikačního kurzu pracovníků v sociálních službách.

Konference je financována z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ a tudíž je pro účastníky zdarma.

 

 

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!