Konference Financování a řízení příspěvkových organizací

Pořadatelem konference je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Cílem konference je identifikovat slabá místa současné právní úpravy jako předpokladu pro přípravu případných změn.

Účastníkům bude vydáno osvědčení o 4 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Datum konání: 25. 11 2013, zahájení v 9:30 hodin.

Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3 - Žižkov.

Přednášející:

Mgr. Petra Bartošková, Parlamentní institut

Ing. Jiří Lorenc, daňový poradce

Doc. Ing. Jiří Marek, CSc., výkonný ředitel, UZS ČR

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel, VÚPSV

Mgr. Helena Peterová, oddělení 214 - Legislativa a metodika ÚSC MF ČR

Doc. MgA. Jan Burian, ředitel, Národní divadlo

JUDr. Vladimír Hort, lektor Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Jaromír Jech, Svaz měst a obcí ČR

Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu, MV ČR

Ing. Jiří Horecký, PhD.,MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!