Konference ke 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí pořádají konferenci pod názvem Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí – praxe participačních práv a kyberšikana.

Termín: 20. a 21. 11. 2014
Místo: Uměleckoprůmyslové muzeum na Husově 14, Brno

Konference se pokouší propojit tradiční téma s tématem novým a stále aktuálnějším a upozornit tak na nutnost zabývat se seriózně reálnou ochranou dětí před kyberšikanou jako překotně se vyvíjejícím fenoménem.

Dne 20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijatá Úmluva o právech dítěte. V roce 2014 se připomíná 25. výročí.

Program:

1. jednací blok Různé aspekty participačních práv dítěte

2. jednací blok Participační práva dítěte pohledem české justiční praxe

3. jednací blok Kyberšikana dětí a její praktické projevy

4. jednací blok Ochrana dětí před kyberšikanou.

 

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!