Konference Odborné komise pro důchodovou reformu

Odborná komise pro důchodovou reformu pořádá konferenci, jejímž cílem je formulovat náměty dlouhodobého směřování české důchodové soustavy, seznámit účastníky s výsledky práce ustavených pracovních týmů a otevřít diskusi k dalšímu zaměření práce komise.

Termín: 13. 11. 2014
Místo: Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Diskuse o budoucí podobě důchodového systému v ČR není jednoduchá. Společně sdílené návrhy na jeho změny se rodí těžce. Bez diskuse se nepodaří navrhnout řešení, která budou perspektivní a odolávající tlakům střídání politických reprezentací, uvedl předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček.

Konference bude dalším příspěvkem k této již započaté veřejné diskuzi. V dopoledním programu vystoupí se svými příspěvky čtyři hlavní řečníci:

  • Vladimír Špidla,
  • Jan Švejnar,
  • Miroslav Zámečník,
  • Jaroslav Vostatek.

V navazujícím odpoledním programu se povede diskuze v rámci tří workshopů, které budou kopírovat tři pracovní týmy Odborné komise.

Konferenci ukončí panelová diskuse všech řečníků. Zúčastní se zhruba sto padesát lidí: odborníci z akademické půdy, političtí činitelé, experti z veřejné správy, komerčního sektoru, zástupci sociálních partnerů, představitelé zájmových sdružení a profesních organizací, studenti a další zájemci o tuto problematiku.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!