Kongres sester pracujících v oboru ARIP s mezinárodní účastí

Česká asociace sester, sekce ARIP, pořádá dvoudenní kongres sester pracujících v oboru ARIP a to s mezinárodní účastí.

Termín: 11. – 12.10.2013

Místo: v prostorách hotelu Olšanka*** Praha 3, Táboritská 23 ( www.hotelolsanka.cz )

Odborný garant kongresu : Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc, MBA

Program:

  • Pátek : Novinky v oboru ARIM a urgentní medicíny, kazuistiky

Ošetřovatelský proces aplikován do oboru ARIP

Společenský večer s videodiskotékou

  • Sobota : Tématický blok přednášek – Prevence a léčba tromboembolických nemocí

( monitorace, diagnostika, léčba, oš.péče, profylaxe )

 

Organizační záležitosti – Mgr. Dana Křivská, předsedkyně ČAS-ARIP.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!