Laboratorní diagnostika v onkologii 2014

Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2014 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester.

Termín konání: 21. 5. - 22. 5. 2014

Místo: Dietrichsteinský palác, přednáškový sál, Zelný trh 6, 659 37 Brno

Konference je určena zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie.

Témata:

  • Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění, 
  • Hematologické a imunologické aspekty onkologických onemocnění,
  • Biochemická vyšetření v péči o onkologického pacienta,
  • Genetika a molekulární patologie v onkologii,
  • Management kvality ve zdravotnických laboratořích.

Akci budou přiděleny kredity pro profese zdravotní laborant a odborný pracovník v laboratorních metodách. Akce je registrována KVVOPZ (č. 161/2014) a Českou asociací sester (č. ČAS/KK/882/2014).

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!