Lékaři cizinci v Česku

V českých nemocnicích pracuje 2 557 cizinců, pětkrát víc než v roce 1989. Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka ale nejsou lékaři z ciziny vždy tak kvalitní jako čeští lékaři, kteří odcházejí za lepšími výdělky do vyspělých zemí EU. Jedinou možností, jak zbrzdit hromadné odchody absolventů českých lékařských fakult i zkušených lékařů z českých nemocnic, je, podle Kubka, zásadní růst platů.

V roce 2015 odešlo za prací do ciziny 209 lékařů hned po promoci, do českého zdravotnictví vůbec nenastoupili, a 354 kvalifikovaných lékařů požádalo ČLK o potřebné dokumenty k práci v zahraničí, z nich dvě třetiny odešly. Celkem tedy odešlo zhruba 400 lékařů, většina do anglicky a německy mluvících zemí.

Na jejich místa shánějí české nemocnice lékaře cizince. Zatím většinu tvoří Slováci, ale rozdíl v platech mezi ČR a SR už je minimální, takže zájem Slováků klesá. Ředitelé proto shánějí lékaře na Ukrajině, v Rusku či Kazachstánu. Na rozdíl od českých lékařských fakult, které splňují přísné vzdělávací standardy, je lékařské školy v těchto zemích podle Kubka většinou nesplňují.

Pro lékaře z těchto zemí je Česko jen přestupní stanicí, pokud jsou schopní, složí aprobační zkoušky a odjedou za prací do západní Evropy.

Základním důvodem k odchodům jsou peníze, podle dostupných dat v roce 2013 byl nástupní plat absolventa lékařské fakulty v německých nemocnicích 4 220 eur, v českých nemocnicích se státními tabulkami 23 460 korun, tedy necelých 850 eur. Vedle až pětkrát nižšího platu odrazuje lékaře podle Kubka také pro ně "nepřátelské" vzdělávání.

ČLK vede ze zákona registr všech lékařů, v něm je nyní 52 218 lékařů, včetně důchodců či žen na mateřské dovolené, v léčebné praxi tedy je 41 698 lékařů, včetně těch, kteří pracují v zahraničí. Z lékařů pracujících v Česku 2 557 jsou cizinci, nejvíc ze Slovenska (1963), z Ukrajiny (246) a z Ruska (133). V cizině naopak pracuje 1 266 českých lékařů v Británii, 942 v Německu a 106 v Rakousku.

Členství v ČLK je podmínkou pro práci lékaře v ČR. V roce 2015 ČLK přijala 1 363 lékařů, z nich 400 cizinců. Řada nemocnic je prý na cizincích závislá.

Lékaři cizinci podle státní příslušnosti

Slovensko 1963
Ukrajina 246
Rusko 133
Bělorusko  29
Polsko  17
Uzbekistán  16
Bulharsko  13
Německo  10
Kazachstán   9
ostatní 121
celkem 2557

Lékaři absolventi zahraniční lékařské fakulty

rok 2005 2010 2015
Slovensko 1560 1671 1993
Ukrajina  26  67 249
Rusko  41  67 156
Bělorusko   3   8  26
Polsko   8  14  21
Bulharsko   3   7  16
Uzbekistán   0   7  17
Kazachstán   1   4   9

Nárůst počtu českých lékařů v Německu

Rok Počet lékařů
2010 471
2011 659
2012 762
2013 862
2014 942
2015 podle předběžných dat přes 1000

Zdroj: registr ČLK

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!