Lidé s nízkou kvalifikací mají potíže s nalezením práce, chybí zdravotníci a pečovatelé

Nová zpráva Evropské komise ukazuje, že méně kvalifikovaní lidé mají stále větší potíže nalézt práci a také o ni častěji přicházejí. Z trhu práce je vytlačují lidé se středním vzděláním a to i v případech pozic, které vzdělání nevyžadují.
Naproti tomu roste počet pracovních příležitostí na opačné straně spektra, mezi vysoce kvalifikovanými profesemi. Nejvíce roste poptávka po odbornících na software a prodej a rovněž po pečovatelích a zdravotnících.
Zpráva uvádí, že během krize narostl počet částečných úvazků a úvazků na dobu určitou. Dále je zdůrazněna nutnost lépe podporovat absolventy během přechodu ze školy do zaměstnání a potřeba zvyšovat kvalifikaci uchazečů o zaměstnání. 
 
Zajímavý je rozdílný charakter zaměstnanosti v členských státech EU v průběhu recese, který lze rozdělit do tří skupin:
 
  • země nejhůře zasažené recesí (jako je Řecko, Španělsko a Portugalsko); 
  • země nejlépe zvládající krizi (např. Rakousko, Švédsko a Německo); 
  • země s nedostatkem na trhu práce v některých vysoce kvalifikovaných profesích (např. Maďarsko, Polsko a na Slovensko)
 
Průměr zaměstnanosti v EU v roce 2012 byl o 2,6% nižší než v roce 2008, ale pouze pět zemí (Rakousko, Belgie, Německo, Malta a Švédsko) dosáhlo své předkrizové míry HDP a míry zaměstnanosti.
 
 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!