MEFANET 2013

7. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů se koná ve dnech 26. - 27. 11. 2013.

Místo konání: Brno, Hotel International

Hlavní témata

  • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů:

- telemedicína,

- webové obrazové archivy,

- výukové portály,

- multimediální učební pomůcky.

  • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách.
  • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků.
  • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů:

- hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů,

- podpora výuky zahraničních studentů.

  • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek.
  • Legislativní problematika, autorská práva.
  • Sekce zvaných přednášek zahraničních odborníků bude opět orientována na specifickou problematiku, která bude upřesněna.
  • Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro sedmý ročník bylo zvoleno téma: E-learning v biofyzice a lékařské informatice.
  • Speciální sekce bude zaměřena na oblast Elektronického ověřování znalostí ve výuce medicíny, kde se posluchači setkají například s položkovými bankami, psychometrickými vlastnostmi testů, blueprintingem a mnoha dalšími tématy.

Registrace: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--registrace-ucasti-ubytovani

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!