Metodika monitoringu hodnocení situace rodin s dětmi - VZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vypisuje veřejnou zakázku - název Metodika monitoringu hodnocení situace rodin s dětmi.

Druh zadávacího řízení: f) zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)

Předpokládaný finanční objem: 962 500.00 v Kč bez DPH

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 15.04.2014

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Způsob žádosti o dodatečné informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Lhůta pro podání nabídky: 15.04.2014

Datum otevíraní obálek: 15.04.2014

Místo a doba otevíraní obálek: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Stav plnění: běží lhůta pro podání nabídek

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!