Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením připadá na 3. prosince. Organizace spojených národů (OSN) od roku 1981 v tento den připomíná lidem na celém světě, jak lze v každodenním životě pomáhat osobám se zhoršenou pohyblivostí. 15 % celosvětové populace jsou lidé se zdravotním postižením. Jedná se tedy o největší, ale zároveň nejohroženější minoritu na světě. Lidé s handicapem jsou častými oběťmi diskriminace, násilí a sexuálního zneužívání.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by měl přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti. U příležitosti oslavy tohoto významného dne se po celém světě koná řada konferencí, odborných diskusí a informačních kampaní zaměřených na práva osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by měl sloužit k osvětě a zvyšování povědomí společnosti o problematice zdravotního postižení, k připomenutí překážek a omezení, kterým lidé se zdravotním postižením při uplatňování svých práv i přes přijetí řady mezinárodních dokumentů stále musí čelit a v neposlední řadě by měl každoročně představovat jakýsi impulz ke změně a zlepšení práv osob se zdravotním postižením a jejich možnosti plnohodnotně se zapojit do všech oblastí života společnosti. 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!