Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den seniorů, který si svět připomíná 1. října.  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) je koordinátorem politiky přípravy na stárnutí v České republice, usiluje o změnu dosavadních stereotypních pohledů na stárnutí a stáří a chce pomoci překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů pro společnost.

MPSV se snaží o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří a o aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje.

Důležitým předpokladem pro zvládnutí problémů spojených se stárnutím populace v budoucnosti je důraz na prevenci, odpovědný přístup lidí ke svému zdraví a podpora aktivního života seniorů.

Vlivem demografických změn a stárnutím populace se zvyšuje podíl osob, jež disponují cennými životními zkušenostmi z praktického života, odborností a orientací ve vykonávané profesi, názorovou stabilitou, větší odpovědností i spolehlivostí. Starší lidé tak představují pro společnost přínos ve vztahu k vykonávání odborných pracovních činností v rámci některých profesí a rovněž při předávání svých zkušeností a znalostí mladší generaci. Pro společnost může demografické stárnutí zároveň představovat příležitost a výzvu, jak co nejefektivněji využít znalostí a potenciálu přibývajícího počtu starších lidí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!