Mezinárodní veletrh JOBS EXPO

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) převzalo záštitu nad mezinárodním veletrhem JOBS EXPO. Veletrh pracovních příležitostí se koná ve dnech 27. - 28. března 2014 na výstavišti v pražských Holešovicích.

Náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová uvedla, že mezinárodní veletrh práce je pro zájemce o zaměstnání příležitostí, jak na jednom místě získat praktické informace o možnostech pracovního uplatnění a profesního rozvoje. Zaměstnavatelé se zde zase mohou setkat s uchazeči, kteří skutečně chtějí pracovat a mají co nabídnout.

V ČR je v současné době přes 600 tisíc nezaměstnaných uchazečů. Veletrh pracovních příležitostí je i místem, kde si mohou své zkušenosti vyměnit také odborníci na tuto problematiku.

Uchazeči o práci v zahraničí mohou získat informace na stánku českého zastoupení evropské sítě EURES, které spolu s Úřadem práce ČR plní roli odborného partnera veletrhu. EURES bude poskytované služby prezentovat i během doprovodného programu. Při něm bude představen i projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který realizuje Fond dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na stánku Evropského sociálního fondu (ESF) budou prezentovány aktivity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční pomoc z ESF je určena projektům, které pomáhají lidem překonat překážky při vstupu na trh práce. Jsou to lidé různého věku, vzdělání i postavení. Padesátníci, matky po rodičovské, absolventi, hendikepovaní a další, kterým se zprvu nedařilo najít práci, a díky zapojení do některého z projektů nakonec při hledání zaměstnání uspěli. Příběhy těchto lidí jsou k dispozici na webových stránkách www.vetsisance.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!