Ministerstvo zdravotnictví ČR požádá o navýšení rozpočtu

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) by v roce 2016 mělo ze státního rozpočtu podle schváleného střednědobého výhledu dostat 5,997 miliardy korun, podle dat zveřejněných Ministerstvem financí ČR (MF ČR) však jen 5,697 miliardy korun. V roce 2015 stát přidělil zdravotnictví 6,481 miliardy Kč, příjmy tak v roce 2016 klesnou. V částkách nejsou zahrnuty evropské dotace.

MZ ČR sdělilo, že na nutné investice peníze nestačí, resort požádá o další zhruba tři miliardy korun.

Většina peněz jde do zdravotnictví z veřejného zdravotního pojištění, stát v roce 2015 vydá 62 miliard korun v odvodech za děti, důchodce či nezaměstnané, o navýšení odvodů se nyní jedná. Zdravotní pojišovny v roce 2015 mají na péči 250 miliard korun, s nárůstem výběru pojistného výdaje na péči mohou v roce 2016 stoupnout.

Požadované tři miliardy korun navíc by chtělo MZ ČR využít především na rekonstrukce a modernizaci nemocničních areálů tak, aby nemocnice kvůli zanedbané údržbě časem nespadly.

Posílení rozpočtové kapitoly MZ ČR odpovídá vládní politice, která se po letech „tupého škrtání minulých vlád“ snaží povzbudit hospodářský růst i smysluplnými a účelnými investicemi, které zároveň zkvalitní veřejné služby.

Z částky přidělené ze státního rozpočtu musí MZ ČR pokrýt nejnutnější provoz svůj a některých svých organizací, zdravotnické záchranné služby, dotace krajům na připravenost zdravotnického záchranného systému na krizové stavy a mimořádné události či specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Dále musí pokrýt národní podíl na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatních zahraničních partnerů. Dále hodlá poskytnout dotace na reprodukci majetku nejen nemocnicím, jejichž je MZ ČR zřizovatelem, ale i nemocnicím regionálním.

Pokud by nynější vedení ministerstva pokračovalo v politice minulých vlád, která vedla k výraznému nárůstu vnitřního dluhu zejména státních nemocnic, bylo by nutné ve střednědobém horizontu investovat do rekonstrukcí vyvolaných havarijním nebo techniky nezpůsobilým stavem nemocnic. To MZ ČR pokládá za nesystémové řešení.

Zároveň se ukazuje potřeba alespoň částečně navýšit výdaje na zajištění hygienické služby prostřednictvím posílení krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů. Zmíněné organizace měly v posledních zhruba šesti letech výrazně snížený rozpočet, a tedy omezené i své činnosti.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!