Ministerstvo zdravotnictví podpoří praxe v odlehlých oblastech

Dotaci až 250 000 Kč by mohli čerpat praktičtí lékaři na rozjezd praxe v odlehlých oblastech. Peníze jsou určeny na vybavení ordinace, stejnou částku by mohli získat na plat sestry. Novinářům to 16. února 2016 řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček po schůzce s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem. Ministerstvo je připraveno dát pět miliónů korun. Podle Lukla jsou připraveny podpořit začínající lékaře i obce.

Dotační program dnes schválila porada vedení ministerstva a byl rozeslán k připomínkám, uvedl ministr. Předpokládá, že první výzvy k přihlášení do programu by byly už v dubnu, maximálně začátkem května. Lukl doplnil, že obce podpoří začínající lékaře například poskytnutím prostor pro ordinaci či nákupem zimních pneumatik v horských oblastech.

Němeček řekl, že podpora bude směřovat k praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost. Bude-li zájem větší, poskytne ministerstvo víc peněz. Ukáže-li se, že je třeba finančně podpořit vznik praxí i jiných lékařských odborností, měl by se program rozšířit i na ně. Podpora se týká hlavně praxí v příhraničních a horských oblastech, kde lékařů je nedostatek. Získat ji mohou tam, kde alespoň jednou bylo vypsáno neúspěšně výběrové řízení. Obrátit se na ministerstvo mohou lékaři, kteří by v těchto oblastech chtěli praxi provozovat. Dotace může pokrýt maximálně 70 procent celkových nákladů na zřízení praxe a maximálně 50 procent na plat sestry v prvním roce rozjezdu praxe.

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí, kraji a sdruženími praktických lékařů pro děti a dorost i pro dospělé hodlá ministerstvo upřesnit oblasti, kde je pomoc nejnaléhavější. Podle ministra půjde o pilotní, rozjezdový projekt, který je možno dále upravovat.

Ministr připomněl, že pro dostupnost primární péče je už v letošní úhradové vyhlášce navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven až o 30 procent tam, kde dvakrát bylo neúspěšné výběrové řízení. Zdravotní pojišťovny by už neměly uzavírat smlouvy s dalšími praxemi ve velkých aglomeracích, jako jsou Praha či Brno, kde je dostatek praktických lékařů. Smlouvy by jim naopak měly nabízet v regionech, kde jsou další lékaři potřeba.

Praktičtí lékaři mají od zdravotní pojišťovny placený paušál za každého pacienta a k tomu úhrady za jednotlivé výkony. Průměrná ordinace lékaře pro dospělé si za rok vydělá kolem dvou milionů korun, bonifikace by tak znamenala zvýšení příjmu o 600 000 korun ročně. U praktických lékařů pro děti a dorost by měla bonifikace činit asi 550 000 korun.

Zdroj: ČTK

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!