Ministerstvo zdravotnictví upraví vyhláškou elektronické cigarety

Elektronické cigarety by měly obsahovat nejvýše 20 miligramů nikotinu na mililitr náplně. Nesmějí obsahovat vitaminy a jiné přísady, které vytvářejí dojem, že tekutá náplň je zdraví prospěšná nebo představuje snížené zdravotní riziko. Stojí to ve vyhlášce, na níž MZ nyní pracuje. Vyjít by měla na podzim.

V návrhu tzv. protikuřáckého zákona, který leží ve Sněmovně, chce ministerstvo zakázat kouření cigaret či doutníků v restauracích. Povolit tam chce právě jen elektronické cigarety, pro jejich obsah ale zatím neexistuje norma. Obchody nyní nabízejí zákazníkům e-cigarety s různým obsahem nikotinu, většinou od šesti do 24 miligramů na mililitr, případně i úplně bez nikotinu.

Ministr Svatopluk Němeček vyzdvihl, že u elektronických cigaret a jejich náplní bude touto vyhláškou přesně dáno, co mohou a nemohou obsahovat a uživatelé o tom budou přesně informováni. "Nadále ovšem zdůrazňuji, že kouření elektronických cigaret, které obsahují nikotin, je zdraví škodlivé a spotřebitelé budou podle vyhlášky na tato rizika upozorněni," uvedl.

Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření upravuje i značení cigaret a rozsah informací na obale, včetně výčtu informací zavádějících, které na obalech nebudou smět být. "Mezi zakázaná tvrzení bude například patřit to, že náplň elektronické cigarety je zdravější, protože obsahuje vitaminy," upřesnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha.

Podle chystané vyhlášky mohou náplně do elektronických cigaret obsahovat jen látky, které nepředstavují riziko pro lidské zdraví, s výjimkou nikotinu. Nesmějí obsahovat kofein, taurin a další přísady a stimulující složky. Označení na elektronických cigaretách nebude smět připomínat potravinu nebo kosmetický přípravek. Vyhláška rovněž stanoví údaje pro registraci u přeshraničního prodeje těchto cigaret i jejich náplní.

Na každém balení elektronických cigaret, jednotkovém i vnitřním, a na náhradních náplních obsahujících nikotin bude varování "Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou". Text musí pokrýt 30 procent plochy povrchu balení.

E-cigarety jsou zařízení na baterii, která přeměňují kapalnou náplň s nikotinem na páru. Jsou rychle rostoucí alternativou kouření běžných tabákových cigaret. Mezi řadou kuřáků jsou oblíbené, protože neobsahují dehet a další chemické látky jako cigarety.

Zdroj: ČTK

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!