Ministr Němeček nerozumí protestům stomatologů

Zástupci České stomatologické komory a zdravotních pojišťoven uzavřeli pro rok 2017 dohodu o navýšení úhrad o 2,5 %, se kterou stomatologové souhlasili. V roce 2016 pak byl růst úhrad dokonce tříprocentní. Proto protestu vyhlášenému naprosto nerozumíme, říká ministr zdravotnictví Němeček a dodává: Spíše by bylo možné vakci spatřovat začátek jakési předvolební kampaně některých představitelů České stomatologické komory před jejich nadcházejícím sjezdem.“

Zubní lékaři mají v naší zemi velmi specifické postavení. Poskytují široké spektrum péče, která není hrazena ze zdravotního pojištění, takže pacienti za ošetření svého chrupu u zubaře nechávají nemalé částky. MZ nechce jít cestou vyjímání základní stomatologické péče zpéče plně hrazené zveřejného zdravotního pojištění.

Je pravda, že příjmy zubních lékařů z „komerčně prováděné“ stomatologie jsou významně vyšší než zvýkonů hrazených ze zdravotního pojištění. Dle našeho názoru však není možné platit za výkony hrazené zveřejného zdravotního pojištění komerční cenu. Cena za hrazené výkony je dohodována vrámci dohodovacího řízení mezi stomatology a zdravotními pojišťovnami. Tyto úhrady se každý rok postupně zvyšují.

Upozorňujeme, že pro rok 2017 došlo mezi stomatology apojišťovnami kdohodě. Ministerstvo zdravotnictví vydá dohody, které nejsou vrozporu sveřejným zájmem, v úhradové vyhlášce na rok 2017. Dohodovací řízení je právě tím institutem, kde mají stomatologové možnost uplatnit své připomínky k nastavení ceny za jednotlivé výkony. S úhradami pro letošní rok stomatologové vyjádřili v minulosti spokojenost.

 

Níže doplňujeme podrobnější popis nastavení úhrad vroce 2016 a na rok 2017.

Nastavení úhrad v roce 2016 a na rok 2017

 

Rok 2016

Došlo ke zvýšení úhrady u devíti výkonů v souvislosti se zajištěním růstu úhrad v celém segmentu o 3 %.

 

K navýšení úhrad došlo u těchto kódů:

* 00900 Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce z 398 Kč (růst 7,5 %) na 428 Kč,

* 00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale ze 100 Kč na 105 Kč (růst 5 %),

* 00917 Anestézie infiltrační z 80 Kč na 85 Kč (6,25 %),

* 00920 Ošetření zubního kazu – stálý zub – fotokompozitní výplň z 315 Kč na 350 Kč (růst 11 %),

* 00921 Ošetření zubního kazu – stálý zub z 242 Kč na 270 Kč (růst 11,6 %),

* 00922 Ošetření zubního kazu – dočasný zub ze 126 Kč na 176 Kč (růst 39,7 %),

* 00945 Cílené vyšetření z 10 Kč na 30 Kč (růst 300 %),

* 00950 Extrakce stálého zubu ze 168 Kč na 190 Kč (růst 13,1 %).

 

Podpora pohotovostní služby v zubním lékařství prostřednictvím navýšení úhrady výkonu č. 00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce – v rámci pohotovostní služby o 5 % z 295 Kč na 310 Kč (růst 5,1 %).

 

Rok 2017

Znění vychází z dohody z dohodovacího řízení. Dochází ke zvýšení úhrady za výkony preventivních prohlídek. Nárůst úhrad za celý segment poskytovatelů v oboru zubní lékařství by měl odpovídat 2,5 %.

 

K navýšení úhrad došlo u těchto kódů:

* 00900 Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce ze 428 Kč na 458 Kč (růst 7 %).

* 00901 Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka ze 410 Kč na 450 Kč (růst 9,8 %).

* 00946 Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka I z 336 Kč na 376 Kč (růst 11,9 %).

 

Růst segmentu od roku 2012 do roku 2016

Zubní lékařství

Skutečnost 2012 9 963 619 tis. Kč

Skutečnost 2013 10 004 971 tis. Kč

Skutečnost 2014 10 058 786 tis. Kč

Skutečnost 2015 10 385 154 tis. Kč

ZPP 2016 10 853 976 tis. Kč

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!