MPSV ČR hledá pěstouny pro ohrožené děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) dlouhodobě usiluje o zvýšení počtu žadatelů o některou z forem pěstounské péče v jednotlivých regionech. Právě to je cílem informační a náborové kampaně, kterou MPSV ČR spustí na konci ledna 2015v Moravskoslezském kraji. Podstatou je získání nových rodin pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat u biologických rodičů. Přitom je ale důležité, aby s nimi mohly nadále zůstat v kontaktu.

Takových dětí, vyrůstajících především v dětských domovech a kojeneckých ústavech, bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2013 celkem 881. Kraj se tímto umístil na druhém místě v republice. Vzhledem k dlouhodobému vývojovému trendu se očekávají srovnatelné výsledky i v roce 2014. V ústavních zařízeních žije v ČR celkem kolem 9 000 dětí, jejich počet však pozvolna klesá.

Moravskoslezský kraj je specifický nejen vysokým počtem dětí, které náhradní rodinu potřebují, ale také tím, že v pěstounské či poručenské péči zde žije 2049 dětí z celkového počtu 12 013 v ČR, čili více jak šestina. V roce 2014 se podařilo najít pěstounskou rodinu 805 dětem.

Stále ale mnoho dětí doma nevyrůstá. Dětem, které se nedaří umístit do osvojení, nebo k tomu není právní souhlas biologických rodičů, má kampaň pomoci najít rodinu. Jde především o sourozenecké skupiny, děti se zdravotním handicapem a děti jiné, než většinové etnicity.

Informační a náborová kampaň by měla pomoci transformovat systém péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, umístit více dětí do rodin a využít potenciál obyvatel pro pěstounství.
Kampaň je realizována v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ a bude probíhat od ledna do konce října 2015. Bude reflektovat situaci a dění v regionu, navazovat na další aktivity jak MPSV, tak i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!