Nadace Umění pro zdraví vyhlašuje grantové řízení

Nadace Umění pro zdraví byla založena roku 1991 po setkání umělců a novinářů s pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR v Mánesu.
Svou aktivitu zaměřuje na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti v ČR.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na stránkách nadace po jednání správní rady nadace do 15.5.2016.

  • Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Projekty realizované studenty uměleckých škol.
  • Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
  • Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory

Od svého založení usiluje nadace ve spolupráci s výtvarníky, studenty uměleckých škol i se zdravotníky o zlepšení prostředí našich zdravotnických a sociálních zařízení. Nadační projekty vycházejí z lékaři ověřené skutečnosti, že upravené, vlídné a kulturní prostředí velmi příznivě ovlivňuje duševní i zdravotní stav pacientů, zejména dětských pacientů, a tak nepřímo pomáhá práci lékařů a všech zdravotníků při léčbě. 

Principy nadace:

  • vytváření podmínek v oblasti výchovy, lidské psychiky a mezilidských vztahů tvorbou prostředí, výtvarným uměním, urbanismem, architekturou, hudbou, designem, literaturou, divadlem a filmem
  • podpora a získávání iniciativ, projektů a realizací v oblasti výtvarného umění, designu a architektury při řešení zdravotnických zařízení a jejich interiérového vybavení
  • podpora výchovných, kulturních, vzdělávacích a podobných jiných programů, péče o děti, zdravotně postižené, nemocné a staré osoby, péče o duševní a fyzické zdraví
  • podíl na významných domácích nebo mezinárodních projektech v humanitární oblasti

Žádosti spolu s přílohami můžete zasílat do 15.3.2016 na adresu nadace.

Více informací na webu nadace: http://www.umeniprozdravi.cz/grantove-rizeni/9-nadace-umeni-pro-zdravi-podpori-v-roce-2013-projekty-jejichz-realizace-probehne-v-roce-2013.htm

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!