Nařízení vlády o minimální mzdě

Vláda ČR na jednání dne 15. 9. 2014 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (č. j. 848/14).

Zvýšení se navrhuje s účinností od 1. ledna 2015, Vláda ČR zvyšuje minimální mzdu o více než 8 %, tedy z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší z 50,60 Kč na 55 Kč, návazně dojde i k valorizaci nejnižší úrovně zaručené mzdy. Záměrem Vlády ČR je, aby minimální mzda plnila svůj účel, a to především v boji proti chudobě, jako podpora motivace pracovat, omezení mzdového dumpingu, boji proti daňovým únikům a jako podpora ekonomického růstu. Zvýšení minimální mzdy v ČR, která patří k jedné z nejnižších v Evropě, má podporu odborů, prezidenta i části odborné veřejnosti.

S návrhem nesouhlasili zaměstnavatelé, rozhodnutí Vlády  ČR označili za porušení dohod sociálních partnerů. Podle předsedy vlády však současná výše minimální mzdy neumožňuje lidem, kteří za ni pracují, důstojnou existenci. Naposledy se minimální mzda zvyšovala o 500 Kč v srpnu 2013, předtím se od roku 2007 neupravovala vůbec.

Původně se vláda se zaměstnavateli dohodla na přidání 500 Kč. V létě 2014 pak dodatečně přišel návrh, že by částka měla být ještě o 200 Kč vyšší. S tím už zaměstnavatelé nesouhlasili. Takový růst by podle nich mohl mnoha firmám způsobit potíže, teprve se totiž vzpamatovávají z krize. Mohlo by tak hrozit propouštění. Týká se to třeba kožedělných, textilních či dřevařských podniků. Odbory přidání o vyšší částku, než se původně dohodla, uvítaly.

Zástupci firem poukazují na to, že zvýšení minimální mzdy se týká nejen zaměstnanců, kteří jsou zařazeni v tzv. prvním tarifním stupni a jichž je zhruba 100.000 Kč, ale promítá se i do zvýšení tzv. zaručených mezd, tedy vyšších tarifních stupňů. Zvýšení minimální mzdy pocítí zejména podniky a obory, pro které je cenová hladina pro udržení konkurenceschopnosti klíčová a jejichž marže jsou již nyní nízké, uvedl zástuce Svazu průmyslu.

Minimální mzda by se od ledna 2014 podle návrhu měla zvýšit o 8,2 procenta. Hodinová mzda by se zvedla z 50,60 na 55 korun. S nejnižším výdělkem by měly růst i nejnižší zaručené mzdy pro zaměstnance ve veřejné správě a pro ty bez kolektivních smluv. Jejich příjmy se dělí do osmi skupin podle složitosti práce. Nyní se pohybují od 8500 Kč do 17.000 Kč. Od ledna 2014 by to mělo být od 9200 do 18.400 Kč. Zaměstnavatele by zvýšení minimální mzdy o 700 Kč podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) mělo vyjít na 1,3 miliardy Kč navíc, stát pak asi na 195 milionů Kč.

Opatření se podle MPSV ČR netýká zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod. Pro tyto lidi zůstane minimální mzda 8000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Podle MPSV ČR zvýšení minimálního výdělku zohledňuje ekonomický vývoj, předpokládaný růst cen a mezd. Podle MPSV ČR patří česká minimální mzda v EU k nejnižším. Osm států osmadvacítky nejnižší výdělek ale vůbec stanovený nemá.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!