Národní rozvojový program mobility pro všechny

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 s termínem předložení záměrů do 9. října 2015 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto usnesením byl novelizován také samotný NRPM. Vládní plán financování navazuje na předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015.

Upozornění pro předkladatele: je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Podrobnosti na stránkách Národního rozvojového programu mobility, především v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!