Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 - 2018

Vláda ČR dne 9. 11. 2015 schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 - 2018 pro oblast hazardního hraní (čj. 1348/15).

Plán má pomoci s prevencí a odstraňováním dopadů patologického hraní. Akční plán pro oblast hazardního hraní je směřován do příštích tří let, a to jak do léčby závislých, tak kontroly hazardu. Jednou z ambicí jeho autorů je nastartovat léčbu závislosti na hazardním hraní, kterému podle národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila, Pg.Dip., propadají v Česku statisíce lidí.

Vláda ČR si slibuje, že zvýší informovanost o rizicích, které přináší hazardní hraní, posílí prevenci, zvýší kontakt gamblerů se službami, které by jim měly pomáhat, a také zvýší společenskou odpovědnost společností provozujících hazardní hry. Vláda se snaží hazard regulovat i prostřednictvím nové legislativy.

Mgr. Vobořil uvedl, že lidé, kteří hazardnímu hraní propadají, nevědí kam a že by si vůbec měli přijít požádat o pomoc. V Česku neexistuje program prevence a současná realizace opatření není dostatečná.

Zákony týkající se závislostí se většinou stočí k tématu výběru daní. Akční plán je širší a soustavně se zabývá tím, co se v hazardní oblasti děje a podniká konkrétní kroky v prevenci a léčbě závislých. K oblastem zahrnutým do Akčního plánu patří kromě prevence, poradenství a léčby, také kontrola a zajištění vymáhání práva, koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní a celkové monitorování situace.

Česko ročně na boj s následky hazardu vydá podle studie Psychiatrického centra Praha 14 až 16 miliard korun, dvě až pět miliard by se dalo ušetřit účinnou regulací "tvrdého hazardu". Její tvůrci do ekonomických propočtů převedli nejen státní náklady na léčbu závislých na hazardních hrách, ale i výdaje za vymáhání pohledávek, platbu soudů a policejních zákroků, dokonané sebevraždy či sociální zabezpečování lidí, kteří kvůli závislosti přijdou o práci.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!