Návrh koncepce dostupného bydlení

Lidé v tísni by na sociální bydlení v Česku v budoucnu neměli nejspíš čekat déle než půl roku. Určité procento bytů ve městech a obcích by měly představovat byty sociální. Zatím není jasné, jak vysoký podíl bude, zvažuje se pět procent. Obce by měly mít také nově fond s bydlením pro lidi v tísni. Rejstřík sociálních bytů by vedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). ČTK uvádí, že s tím počítá návrh koncepce dostupného bydlení, kterou se chystá projednávat Vláda ČR. Podle materiálu by se pak měl připravit zákon, který by měl platit od roku 2017.

Koncepce počítá se třemi stupni bydlení pro potřebné. Krizové bydlení by byla sociální služba pro lidi bez přístřeší či v ohrožení zdraví a života. Sociální byt představuje jednodušší bydlení, a to hlavně pro rodiny a lidi bez domova. Dostupný byt je běžné bydlení, má být hlavně pro seniory, postižené, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí či mladé po odchodu z dětských domovů. Pomoc by mohli dostat lidé či rodiny, jimž na přiměřené bydlení nestačí 40 procent příjmu. Požádali by o ni obec. Věnovali by se jim sociální pracovníci.

Jako optimální se jeví čekací lhůta nejdéle šest měsíců. V případě, že žadatel je bez střechy nad hlavou, využije stávající síť sociálních služeb nebo krizové bydlení jako novou sociální službu, uvádí koncepce. Autoři ale podotýkají, že půlroční lhůta je "cílový stav". Začne platit až po skončení přechodného období, v němž by obce měly vytvořit dostatečný fond sociálního bydlení. Podle jeho naplněnosti se pak bude čekání zkracovat.

Zákon podle návrhu obcím určí, kolik sociálních bytů musejí minimálně mít. Jako optimální se jeví výše pěti procent pro sociální a dostupné byty z celkového počtu bytů na území obce. Pro tuto povinnost bude stanovena minimální velikost obce, uvádí dále návrh. Zákon určí také to, do kdy musí obce stanovený podíl bytů mít. Lze předpokládat, že cílového stavu nebude možné dosáhnout v řádu desítek let, podotkli autoři návrhu. Na to, jak obce povinnost plní, by mělo dohlížet MPSV. To by mělo vést také rejstřík sociálních bytů.

Obec by si měla zřídit svůj obecní fond rozvoje sociálního bydlení. V něm by byly nejen byty, ale i účet s penězi na jejich provoz. Na konto by plynuly dávky na bydlení, platby za užívání bytů i dotace od státu a případné investiční prostředky. Obce totiž podle propočtů budou schopny samy či na smlouvu od soukromníků a neziskovek zajistit jen asi tři pětiny požadovaného množství sociálních a dostupných bytů. Zbytek se podle návrhu koncepce bude muset "v horizontu dvaceti let" pořídit.

Je proto nutné počítat se zvýšením investic do výstavby a rekonstrukcí. Podle návrhu by to mělo být asi 14,6 miliardy ročně, a to hlavně v úvěrech a dotacích. Peníze by mohly plynout ze Státního fondu rozvoje bydlení, Českomoravské záruční a rozvojové banky i z fondů EU.

Pro zajištění dostatečné motivace obcí je třeba počítat se zhruba deseti procenty přímého dotačního, tedy neúvěrového financování ze strany státního rozpočtu, uvádí návrh koncepce. Autoři navrhují upravit rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 a zanést do něj vyšší nároky kvůli sociálnímu bydlení.

Vláda by měla brzy dostat návrh koncepce sociálního bydlení. Materiál, z něhož pak bude vycházet zákon, obsahuje mimo jiné toto:

  • Tři stupně sociálního bydlení - krizové bydlení pro okamžité ubytování, sociální byt jako jednodušší bydlení s o něco nižším standardem, dostupný byt jako běžné trvalé bydlení
  • Potřební mohou postupně projít všemi třemi stupni bydlení podle své situace, lidem v krizovém bydlení a sociálním bytě se budou věnovat sociální pracovníci
  • Člověk v tísni požádá o pomoc radnici, úřad přezkoumá jeho příjmy a majetek. Osvědčení o nároku na sociální bydlení by mohli dostat lidé, kteří vydají za přiměřené bydlení víc než 40 procent příjmu
  • Sociální bydlení poskytne obec
  • Na sociální či dostupný byt by se v budoucnu nemělo čekat déle než půl roku
  • V sociálním či dostupném bytě bude nájemné nižší, částka se může zvýšit po dvou letech při zlepšení situace nájemníků maximálně o 15 procent a nesmí překročit státem stanovené normativní náklady na bydlení
  • Obce budou muset vytvořit svůj fond sociálního bydlení, sociální a dostupné byty mohou nasmlouvat i u soukromníků či neziskových organizací
  • Zvažuje se, že by pět procent bytů na území obce tvořily byty sociální a dostupné
  • V obecním fondu budou byty a účet na bydlení, na který poputují dávky na bydlení, platby za užívání bytů, dotace od státu a případné prostředky na investice jako úvěry či finance z EU
  • Ministerstvo práce povede rejstřík sociálních bytů.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!