Návrh poslanců V. Bohdalové a dalších o státní sociální podpoře

  • PSP ČR projednala na 53. schůzi, konané ve dnech 7. 5. - 17.5. 2013 ve 2. čtení návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/

Předkládaný zákon ponechává status studentům na ročním studiu po maturitě na jazykové škole s tím, že v zákoně budou vyjmenované přesně školy, které mohou toto studium poskytovat a zajišťovat. Proto tedy navrhujeme, aby tento zákon prošel druhým a přešel do třetího čtení.

Usnesení školského výboru, který se sešel na svém zasedání, doporučuje přijmout tento zákon Sněmovně.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s návrhem poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 875, s určitými změnami a doplňky.

Projednání bylo přerušeno v obecné rozpravě. Odloženo do 15.5.2013

  • PSP ČR projednala návrh zákona na 56. schůzi dne 17. 7 2013 ve 3. čtení a  s návrhem zákona vyslovila souhlas podle sněmovního tisku 875, ve znění schválených pozměňovacích návrhů (usnesení č. 1737). PSP postoupila návrh zákona Senátu dne 29. 7. 2013 jako tisk 144/0
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR projednaly návrh 20. 8. 2013 a doporučily schválit (tisky 144/1 a 144/2).
  • Senát Parlamentu ČR návrh projednal a schválil na 12. schůzi dne 21. 8. 2013 (usnesení č. 287).     
  • Prezident ČR podepsal zákon dne 27. 8. 2013.                                                                                                                                               
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!