Navýšení platby za státní pojištěnce

Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala zavést pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, která by reflektovala vývoj v ekonomice. V současné době je výše platby za státní pojištěnce stanovena administrativně na úroveň 845 Kč/měsíc.

Suma, kterou stát platí za státní pojištěnce, je nejnižší kategorií pojistného. Například osoba, která nemá žádné příjmy, platí pojistné ve výši 1242 Kč, tedy skoro o polovinu více. Na druhou stranu jsou státní pojištěnci kategorií, která čerpá významně více péče, než kolik za ni stát do systému odvádí. Tím, že byla pravidelná valorizace zrušena, přišlo zdravotnictví jen od roku 2011 o zhruba 19 miliard Kč. Navrhované navýšení tuto ztrátu v žádném případě nepokryje celou, uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) proto využívá zákonného zmocnění a navrhuje vládě od roku 2016 navýšení platby za státní pojištěnce na úroveň 904 Kč/měsíc. Roční platba státu se tak zvedne o cca 4,3 mld. Kč. Návrh nařízení Vlády rozešle dne 16. 4. 2015 ministerstvo do vnitřního a následně meziresortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek bude věc předložena k rozhodnutí Vládě ČR.

Situace ve zdravotnictví je v současné době po stránce ekonomické stabilizovaná. MZ ČR podniká řadu opatření, kterými se snaží zprůhlednit a zpřehlednit finanční toky v systému. Zdravotní pojišťovny postupně zveřejňují smlouvy, jakmile bude schválená transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, budou mít tuto povinnost uloženu zákonem pod hrozbou sankce. Pracuje přístrojová komise, která dbá na to, aby byla smysluplně nakupována drahá přístrojová technika, postupuje centralizace nákupů. Novelizují se zákony o vzdělávání, které mají lékařům a ostatním zdravotnickým profesionálům zpřehlednit systém jejich vzdělávání.

Výsledky všech úsporných opatření jsou používány k tomu, aby se pojištěncům dostala péče na náležité odborné úrovni, odpovídající moderním trendům. Stárnutí populace a pokrok v medicíně ale s sebou pro zdravotnictví stále vyšší náklady pro zdravotnictví. Proto také MZ ČR připravuje návrh zákona, kterým by se valorizace plateb za státní pojištěnce stala pravidelnou. Na normě se nyní pracuje a dle legislativního plánu vlády bude předložena ve druhé polovině roku 2015. Vzhledem k délce legislativního procesu se předpokládá, že pravidelný valorizační mechanismus by platil od 1. 1. 2017.

Současná platba za státní pojištěnce                        845 Kč
Navrhovaná platba za státní pojištěnce                    904 Kč
Nároky na státní rozpočet                                       4,3 mld. Kč
Kolik stála nevalorizace v letech 2010-2013            19 miliard Kč

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!