Nelátkové závislosti u dětí

Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Českou republiku k jedněm z nejhůře hodnocených států ve světě. ČR má nejvyšší spotřebu alkoholu na osobu, vysoký počet kuřáků tabáku, zhoršuje se i situace v oblasti tzv. nelátkových závislostí – roste tedy počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, sociálních sítích apod. Podle konzervativních odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady využívající méně rigorózní kritéria uvádějí až 20 procent.

Škodlivý vliv rizikového požívání alkoholu, kouření tabáku i užívání drog je známý. Zdraví dětí a jejich životní styl ale negativně ovlivňuje i závislost na komunikačních technologiích. Nese s sebou pokles fyzické aktivity, úbytek reálných vztahů tváří v tvář a přátel, problémy a konflikty v osobních vztazích. Děti zanedbávají své povinnosti, což může představovat problémy ve škole – pozdní příchody, nesoustředěnost, sníženou výkonnost, vyšší nehodovost i úrazovost. Mohou také trpět chronickými bolestmi zad, šíje a hlavy, únavou a napětím očí a v důsledku nedostatečného pohybu i obezitou.

Několik čísel:

V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu lidí pijících alkohol rizikovým způsobem, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu, heroinu a dalších látkách, tisíce patologických hráčů atd.

Návykové látky a závislostní chování ohrožuje nejvíc děti a mladistvé, a to mimo jiné i proto, že se jejich ještě zrající mozek vypořádává s účinky drog mnohem obtížněji než mozek dospělých. Navíc některé dopady na vyvíjející se mozek mohou být i nevratné nebo obtížně rehabilitovatelné (např. poruchy pozornosti, paměti atd.). Přitom se věková hranice, při níž děti a mládež s užíváním těchto návykových látek začínají, posunula velmi nízko. Podle nedávných průzkumů mezi dospívajícími ve věku 16 až 18 let začalo až 30 procent z nich pravidelně kouřit již v 11 letech, někteří dokonce i dříve. Co se týká alkoholu, více než 60 procent adolescentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů, přičemž chlapci pijí častěji než dívky.

Jednou z možností, jak zmírnit nebezpečí, aby děti a mladiství propadli závislostem různého druhu, jsou preventivní intervenční programy. Podle unikátní experimentální studie, kterou provedla Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v minulých pěti letech, byl testovaný intervenční program Unplugged u pětiny ze zkoumaných dětí účinný. Oddálil, případně zpomalil rozvoj konkrétních forem jejich rizikového chování. Větší účinek měl přitom na děti, které před započetím studie neměly s kouřením, alkoholem či jinými drogami zkušenosti. Měl však pozitivní efekt také u skupiny mladistvých, kteří nějaké zkušenosti již měli.

V případě již existujících problémů, působených užíváním návykových látek, nebo jinými, zdraví škodlivými návyky, se mohou děti, mladiství a jejich blízké osoby obracet na adiktologickou ambulanci, která je součástí Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Zde se jim věnují zkušení pracovníci – psychiatři, psychologové, adiktologové –, kteří jsou schopni komplexně posoudit konkrétní situace a navrhnout odpovídající postup pro jejich zvládání. Ambulance ve své činnosti navazuje na Středisko pro děti, mládež a rodinnou terapii, které vzniklo při původním Oddělení pro léčbu závislostí již v roce 1967 a inspirovalo vznik dalších programů, pomáhajících rodinám, ve kterých se vyskytuje problém se závislostí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!