Neziskovka roku 2015

Neziskovkou roku 2015 mezi velkými organizacemi se stalo Sdružení Linka bezpečí, které provozuje největší a nedéle fungující dětskou krizovou linku v Česku. Zároveň získalo Cenu veřejnosti v hlasování na internetu.

Mezi malými neziskovými organizacemi zvítězila sociální firma Tamtamy, jejímž cílem je pomáhat lidem handicapovaným na trhu práce. V kategorii středních neziskových firem byla oceněna Raná péče EDA, která podporuje rodiny s dítětem se zrakovým nebo jiným postižením. Udílení cen se uskutečnilo dne 3. 11. 2015 v Senátu PČR.

Neziskovka roku je vyhlašována třetím rokem, v roce 2015 se do ní přihlásilo 115 organizací. Jde o nezávislé ocenění, které vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti. Hodnocena je profesionalita práce vybraných organizací, efektivita v oblasti managementu i finančního řízení a inovativní přístup ve vlastní prezentaci. Cílem je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe pro ostatní.

Linka bezpečí nepřetržitě poskytuje své služby od roku 1994. Ačkoliv je vedle telefonu k dispozici e-mail a chat, zůstává telefon hlavním pomocníkem pro snadno dostupnou podporu dětem při řešení náročných životních situací i běžnějších starostí. Linka je zdarma a zaručuje anonymitu.

Tamtamy pomáhají lidem, kteří navzdory svému znevýhodnění chtějí pracovat a žít aktivním životem. Klienty této sociální firmy jsou nejčastěji lidé s kombinací zdravotního a sociálního handicapu.

Raná péče EDA poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, v nichž vyrůstá dítě se zrakovým postižením a jinými problémy, kvůli nimž by jeho vývoj mohl být bez péče v raném věku ohrožen. Poradkyně zejména rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením pomáhají při rozvoji zraku a jemné motoriky potomků. Využívají například tablet s aplikací vyvinutou speciálně pro děti s těmito problémy.

Na druhých místech se v jednotlivých kategoriích umístily organizace EDUin, která se věnuje vzdělávání, Dětské krizové centrum zaměřené problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a Ratolest Brno, která poskytuje sociální služby dětem a mládeži v komplikovaných životních situacích.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!