Nový předseda ČLS JEP

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA se stal předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Prof. Svačina působí jako přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze a byl děkanem 1. LF UK.

Ve volbách dne 28. ledna 2015 byl zvolen i nový výbor ČLS JEP.  Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně vedl od roku 1990 prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Prof Svačina uvedl, že jeho hlavním cílem a myšlenkou je modernizace České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Osm let byl členem předsednictva, takže měl o činnostech společnosti velmi přesné informace. Na funkci předsedy kandidoval na základě výzvy kolegů. Tato funkce je srovnatelná s prací děkana, která spočívá především v organizaci. Je zapotřebí vytyčit cíle; způsob jejich dosahování se v průběhu realizace upravuje.

Dle prof. Svačiny jsou rodinným stříbrem s dlouhodobou tradicí časopisy, které potřebují zlepšit a je zapotřebí zásadně upravit jejich koncepc. Další závažnou skutečností je nedostatečná medializace, publicita a povědomí o České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Velké bohatství ČLS JEP vidí prof. Svačina například v Časopisu lékařů českých, který má velkou tradici, obsahuje takřka celou historii Purkyňky a české medicíny. V současnosti pokládá stav tohoto časopisu za neodpovídající slavné tradici, je zapotřebí se mu věnovat.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!